Els navegadors deixaran d’utilitzar TLS 1.0 i TLS 1.1 al 2020

Microsoft, Google, Apple i Mozilla retiraran els protocols de comunicació segura TLS 1.0 i TLS 1.1 en dos anys

Les 10 prediccions estratègiques de Gartner pels pròxims anys

Els pronòstics giren al voltant de la IA i les seves habilitats, l’avanç cultural i els processos que es converteixen en productes

Vídeo, gaming i internet xifrat, principals tendències del ‘Global Internet Phenomena Report’

Quins factors estan propiciant el consum d’amplada de banda a tot el món?

La Wi-Fi Alliance canvia la nomenclatura dels seus estàndards i preveu l’arribada del Wi-Fi 6 al 2019

Per evitar la confusió que es genera i assegurar una major comprensió i accessibilitat, l’organització ha decidit establir un nou patró de nomenclatures

Facebook reinicia 90 milions de comptes per un atac cibernètic

La xarxa social ha confirmat que ja ha reiniciat les credencials dels 50 milions de comptes afectats, i ha estès el procés a 40 milions de comptes com a mesura de precaució